WasteWorld
SAMENWERKING

Stichting WasteWorld legt verbindingen tussen Overheid, Onderwijs en Ondernemen. Naast het bieden van een podium voor netwerken tussen deze Triple Helix vinden er in deze fase ook samenwerkingen plaats.  

Samenwerking (Semi) Overheden: 

De verschillende (semi)overheden zoals de Rijksoverheid/Ministeries, Provincie Noord-Brabant, Regio Hart van Brabant, Midpoint Brabant en de gemeente Tilburg krijgen een podium binnen het concept WasteWorld. Alle overheidsinstanties zijn immers betrokken bij circulaire economie en duurzaamheid en geven hier op hun eigen wijze invulling aan. WasteWorld biedt deze overheidsinstanties de mogelijkheid om fysiek en organisatorisch  aan te sluiten. Hiermee geven zij hun beleid- en uitvoeringsmaatregelen handen en voeten, dichtbij én samen met andere overheden, het bedrijfsleven, het  onderwijs, overige instellingen en de burgers. In het verlengde hiervan kunnen ook instanties als Circulair Nederland, Milieu Centraal etc. een plek krijgen binnen het concept WasteWorld.

Meer weten? Mail naar administratie@wasteworld.nl

Samenwerking Onderwijs

Het themapark WasteWorld richt zich voornamelijk op kinderen in de basisschoolleeftijd, hun ouders en opa's en oma's. WasteWorld is prima geschikt voor bijvoorbeeld een schoolreisje. In samenwerking met het onderwijs en bedrijfsleven kunnen educatieve projecten uitgewerkt worden die aansluiten bij WasteWorld, jaarprogramma's van scholen en bedrijven. 

Inmiddels zijn er contacten gelegd met de Universiteit van Tilburg (Saskia Lavrijssen, hoogleraar en ambassadeur van WasteWorld). Ook studenten van Helicon, HAS, Fontys en BUAS (Breda University of Applied Sciences) betrekken we bij het verder uitwerken van het concept WasteWorld. Een eerste aanzet is al gegeven door het houden van een brainstormsessie.  

 

Meer weten? Mail naar administratie@wasteworld.nl

Samenwerking Ondernemingen

Bij de samenwerking met Ondernemingen vindt de stichting de inbreng van technologie, know how, expertise etc. uiterst belangrijk. Zij geven vanuit hun doelstellingen mede richting en kleur aan het uiteindelijke concept. 

Voor bedrijven is het park aantrekkelijk omdat ze hier hun klantrelaties kunnen uitnodigen voor bijv. productpresentaties, vergaderingen etc. en ze toegang kunnen verschaffen tot het park. Ze kunnen er trainingen voor hun personeel verzorgen. 

Bovendien gaat het park ze een podium bieden voor het uitdragen van hun visie m.b.t. het thema circulaire economie. Daardoor wordt het park aantrekkelijk voor bedrijven / organisaties die willen sponsoren / meefinancieren, investeren, netwerken en om zich er te gaan vestigen.

Meer informatie? Mail naar administratie@wasteworld.nl

Elian Stienen

WasteWorld ambassadrice

Een meer circulaire economie is iets waar ik me met veel passie hard voor maak. Ik geloof erin dat WasteWorld hieraan op een unieke manier een bijdrage kan leveren. Ik zie volop kansen bedrijven, kennisinstellingen en studenten te betrekken om op een fun-manier het bewustzijn bij het grote publiek te vergroten en tot nieuwe initiatieven te komen die de beweging gaan versnellen.

www.linkedin.com/in/elian-stienen

Rogier Coppejans

WasteWorld Ambassadeur

Vanuit mijn werk ben ik continu bezig met circulaire economie en duurzaamheid. WasteWorld past perfect in dit plaatje.
Het koppelen van fabrikanten en leveranciers aan WasteWorld is een van doelstellingen. Daarnaast wil ik de jongere generatie bewustwording meegeven dat we onze aarde maar te leen hebben van de volgende generatie. 

css-schoonmaak.nl

Frans Kapteijns

WasteWorld ambassadeur

Als ambassadeur van de ZAPpers (ZwerfAfvalPakkers) ontdekte ik dat deze vrijwilligers enorm hun best doen. Door hun werk kwam ik er achter dat zwerfafval eigenlijk geen afval is, maar een grondstof. Vandaar de logische stap me als ambassadeur aan te sluiten bij het mooie project WasteWorld. De bezoekers aan dit themapark worden zich nog bewuster dat ze zorgvuldiger met Moeder Aarde om moeten gaan.

www.boswachterfrans.com

Saskia Lavrijssen

WasteWorld ambassadrice

Als ambassadeur leg ik de verbinding tussen wetenschap en maatschappij door mee te denken over de vraag hoe de laatste wetenschappelijke inzichten over duurzaamheid en circulaire economie kunnen worden toegepast of gebruikt in de maatschappij. Door de jonge generatie dit te laten ontdekken wordt bij hen het bewustzijn versterkt over het belang ervan voor de toekomst van onze aardbol.

www.linkedin.com/in/saskia-lavrijssen-4216856/

Bart Franken

WasteWorld ambassadeur

Als voormalig bankier wil ik met mijn expertise op financieel gebied en met behulp van mijn netwerk iets toevoegen aan het mooie initiatief WasteWorld. Dagelijks worden we eraan herinnerd dat het hoog tijd is om ons bewust te worden van duurzaamheid en de circulaire economie. WasteWorld draagt op een educatieve en innovatieve manier hieraan bij.

https://www.linkedin.com/in/bart-franken-b001a2b/

Irene Lemmens

WasteWorld ambassadrice

De duurzame blik op de wereld deel ik graag met WasteWorld. Het begint met het aanpassen van ons consumptiegedrag. Consumeer alleen wat echt nodig is. Vermijd zo veel mogelijk onnodig verpakkingsmateriaal. Wees creatief en geef uitgerangeerde spullen een nieuwe context. Iemand heeft hiervoor gewerkt en er zijn grondstoffen voor gebruikt.

studiomannimo.nl

Joep Vrijdag

WasteWorld ambassadeur

Graag wil ik een bijdrage leveren aan een duurzame wereld. We zullen zuiniger op onze grondstoffen moeten zijn en nadenken over hoe we ze kunnen hergebruiken is van groot belang. Alles begint daarbij met bewustwording. WasteWorld levert daar een belangrijke bijdrage aan

www.dehairvrijdag.nl

Rosl Veltmeijer

WasteWorld ambassadrice

Een Nederlander produceert gem. 500 kg afval per jaar. Dat kan anders. Bijv. door producten zo te ontwikkelen dat ze demontabel zijn, door minder te consumeren en door te investeren in technologie om van afval nieuwe, nuttige producten te maken. Dit alles is precies waar WasteWorld voor staat.

www.linkedin.com/in/rosl-veltmeijer-smits-1840298

Tonny van Hees

WasteWorld ambassadeur

Ik ben iemand die hands-on is, écht contact maakt met mensen en enthousiast is om het verhaal achter WasteWorld te delen. Dat is precies wat ik als Inspiraat doe: investeren in inspireren door mijn tijd en kennis beschikbaar te stellen. Daarnaast leg ik actief verbindingen in mijn netwerk.

https://www.linkedin.com/in/tonnyvanhees/

Anne-Marie Rakhorst

WasteWorld ambassadrice

Spelen is zuurstof voor creativiteit. WasteWorld wil graag een vonkje van duurzaamheid over laten springen naar jong en oud. Laten zien dat afval voedsel is en energie er is om opgewekt te worden. WasteWorld biedt attracties waar iedereen direct mee aan de slag kan. Gewoon doen! Daar ben ik graag ambassadeur van.

www.duurzaamheid.nl

Jev Everhard

WasteWorld ambassadeur

Jev heeft gewerkt aan de circulaire economie vanuit de Rijksoverheid en is aangesloten bij vele netwerken op dat vakgebied. In de ambitie WasteWorld komen alle aspecten samen in een krachtig geheel. Circulaire economie voor business & pleasure!

www.linkedin.com/in/jeveverhard/

ONZE PARTNERS