WasteWorld
Privacybeleid

Privacyverklaring WasteWorld 1 mei 2018

WasteWorld zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar klanten/relaties. 

Bedrijfsgegevens: 
WasteWorld Contactpersoon: Erica Theloosen
Bezoekadres: Almijstraat 14, Oisterwijk
I: www.wasteworld.nl.
E: administratie@wasteworld.nl

Doel: gegevensvastlegging via website 
WasteWorld wil dat de bezoekers veilig en beveiligd van haar website gebruik van kunnen maken. Gegevens die u via de website www.wasteworld.nl verstrekt via het contactformulier (bedrijfsnaam, naam, e-mail, telefoon en bericht) worden vertrouwelijk behandeld. Ze zijn uitsluitend bedoeld voor de verwerking van uw aanvraag door WasteWorld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

-  Om u als (potentiële) klant te woord te kunnen staan, op uw verzoek en een toelichting te geven op onze diensten;
-  Bij aanmelding van onze nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van onze diensten, nieuws en ontwikkelingen;
-  Om u relevante informatie te kunnen bieden op onze website.

De vertrouwelijkheid van deze gegevens is beveiligd door een gebruikersnaam en wachtwoord.

Alleen als u door uw registratie, of een latere wijziging daarvan, toestemming hebt gegeven, zullen wij uw persoonsgegevens aan derden, dat wil zeggen niet aan ons gelieerde bedrijven, doorgeven. Anders dan in de hiervoor beschreven gevallen vindt zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming geen doorgifte aan derden van uw persoonsgegevens plaats, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten waarvan u gebruik wenst te maken, of indien wij hiertoe op grond van een wettelijke verplichting zijn gehouden.

Google Analytics
Via Google Analytics verzamelt WasteWorld anoniem gegevens en statistieken om het gedrag van onze bezoekers te meten en te analyseren. Op basis daarvan kunnen wij onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken en onze bezoekers een optimale gebruikerservaring kunnen bieden. Google Analytics verwijdert automatisch alle gegevens ouder dan14 maanden tijdens de volgende maandelijkse verwerking (mnd 15). 

Tracking cookies 
Een cookie is een klein gegevensbestand dat van een webserver naar een webbrowser wordt verzonden wanneer er via de browser een website van de server wordt bezocht. Meer informatie over het gebruik van cookies is te vinden op www.allaboutcookies.org. Op de website van WasteWorld worden cookies gebruikt om het internetverkeer te volgen zonder identificatie van individuele gebruikers. 

Doel: outlook contactpersonen 
Contactgegevens worden opgeslagen in de contactpersonen van Outlook. Dit gebeurt alleen als er een visitekaartje is overhandigd, e-mailverkeer is geweest of mondeling toestemming is gegeven. Het gaat dan om de naw, telefoonnummer, e-mailadres, websitegegevens. De gemaakte visitekaartjes zijn voor eigen gebruik door WasteWorld. Alleen indien er toestemming is gegeven, wordt een visitekaartje gemaild naar derden. De vertrouwelijkheid van deze gegevens is beveiligd door een gebruikersnaam en wachtwoord.

Doel: nieuwsbrief
WasteWorld maakt gebruik van een nieuwsbrievensysteem (Mailchimp) om haar klanten en overige relaties te informeren. Bij iedere nieuwsbrief wordt de mogelijkheid aangeboden om zich ervoor uit te schrijven. Wij bewaren je e-mailadres zo lang je staat ingeschreven voor onze nieuwsbrief. De opgebouwde database wordt alleen voor het doeleind gebruikt om nieuwsbrieven te versturen. Geen enkel ander bedrijf heeft of krijgt inzage in deze database. Er is met Mailchimp een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Doel: boekhoudsysteem 
WasteWorld maakt gebruik van een externe boekhouder. Deze persoon verwerkt persoonsgegevens alleen voor het uitschrijven van facturen. Het gaat dan om de volgende gegevens: bedrijfsnaam, naam contactpersoon, adres, e-mailadres, telefoonnummer. De maximale bewaartermijn is 7 jaar, zijnde een vereiste van de Belastingdienst. Van klanten die binnen die bewaartermijn geen nieuwe opdrachten hebben afgenomen, worden de gegevens verwijderd. Met de verwerker (de boekhouder) is een verwerkersovereenkomst afgesloten. De vertrouwelijkheid van deze gegevens is beveiligd door een gebruikersnaam en wachtwoord.

Wijzigingen in ons privacybeleid en vragen
Dit privacybeleid kan te allen tijde door WasteWorld worden gewijzigd. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de online privacybescherming van WasteWorld, dan kunt u ons te allen tijde e-mailen op administratie@wasteworld.nl

Toegang tot uw gegevens
U bent te allen tijde gerechtigd om bij ons een inzage te krijgen van de gegevens die door ons over u worden aangehouden. Voor het opvragen van uw gegevens kunt u contact opnemen met administratie@wasteworld.nl. U heeft tevens het recht om WasteWorld op te dragen uw gegevens te corrigeren, niet langer te gebruiken of wel te verzoeken om de persoon- en/of bedrijfsgegevens te verwijderen uit onze administratie, boekhoudsysteem of nieuwsbrievensysteem. 

Indienen klacht 
U heeft te allen tijden het recht om een klacht in te dienen. Dit kunt u doen door te  mailen naar administratie@wasteworld.nl.  

Joep Vrijdag

WasteWorld ambassadeur

Graag wil ik een bijdrage leveren aan een duurzame wereld. We zullen zuiniger op onze grondstoffen moeten zijn en nadenken over hoe we ze kunnen hergebruiken is van groot belang. Alles begint daarbij met bewustwording. WasteWorld levert daar een belangrijke bijdrage aan

www.dehairvrijdag.nl

Anne-Marie Rakhorst

WasteWorld ambassadrice

Spelen is zuurstof voor creativiteit. WasteWorld wil graag een vonkje van duurzaamheid over laten springen naar jong en oud. Laten zien dat afval voedsel is en energie er is om opgewekt te worden. WasteWorld biedt attracties waar iedereen direct mee aan de slag kan. Gewoon doen! Daar ben ik graag ambassadeur van.

www.duurzaamheid.nl

Rogier Coppejans

WasteWorld Ambassadeur

Vanuit mijn werk ben ik continu bezig met circulaire economie en duurzaamheid. WasteWorld past perfect in dit plaatje.
Het koppelen van fabrikanten en leveranciers aan WasteWorld is een van doelstellingen. Daarnaast wil ik de jongere generatie bewustwording meegeven dat we onze aarde maar te leen hebben van de volgende generatie. 

css-schoonmaak.nl

Jev Everhard

WasteWorld ambassadeur

Jev heeft gewerkt aan de circulaire economie vanuit de Rijksoverheid en is aangesloten bij vele netwerken op dat vakgebied. In de ambitie WasteWorld komen alle aspecten samen in een krachtig geheel. Circulaire economie voor business & pleasure!

www.linkedin.com/in/jeveverhard/

Steef Blok

WasteWorld ambassadeur

Grondstoffen hoeven niet op te raken. Ze zitten namelijk ook in alles wat we 'gebruiken' en/bouwen. Staal, stenen en glas bijvoorbeeld zitten in gebouwen waarin we wonen en werken. Sloop betekent niet 'weggooien en verbranden', maar opnieuw gebruiken. Laten we technologie ontwikkelen waarmee we dit voor elkaar krijgen. De TU/e doet mee! Samen met wetenschappers en studenten van allerlei nationaliteiten bedenken we innovaties en gebruiken WASTEWORLD als dynamisch Lab om projecten uit te testen.

https://www.linkedin.com/in/steef-blok-a4156a22/
Curriculum Vitae

Tonny van Hees

WasteWorld ambassadeur

Ik ben iemand die hands-on is, écht contact maakt met mensen en enthousiast is om het verhaal achter WasteWorld te delen. Dat is precies wat ik als Inspiraat doe: investeren in inspireren door mijn tijd en kennis beschikbaar te stellen. Daarnaast leg ik actief verbindingen in mijn netwerk.

https://www.linkedin.com/in/tonnyvanhees/

Irene Lemmens

WasteWorld ambassadrice

De duurzame blik op de wereld deel ik graag met WasteWorld. Het begint met het aanpassen van ons consumptiegedrag. Consumeer alleen wat echt nodig is. Vermijd zo veel mogelijk onnodig verpakkingsmateriaal. Wees creatief en geef uitgerangeerde spullen een nieuwe context. Iemand heeft hiervoor gewerkt en er zijn grondstoffen voor gebruikt.

studiomannimo.nl

Elian Stienen

WasteWorld ambassadrice

Een meer circulaire economie is iets waar ik me met veel passie hard voor maak. Ik geloof erin dat WasteWorld hieraan op een unieke manier een bijdrage kan leveren. Ik zie volop kansen bedrijven, kennisinstellingen en studenten te betrekken om op een fun-manier het bewustzijn bij het grote publiek te vergroten en tot nieuwe initiatieven te komen die de beweging gaan versnellen.

www.linkedin.com/in/elian-stienen

Rosl Veltmeijer

WasteWorld ambassadrice

Een Nederlander produceert gem. 500 kg afval per jaar. Dat kan anders. Bijv. door producten zo te ontwikkelen dat ze demontabel zijn, door minder te consumeren en door te investeren in technologie om van afval nieuwe, nuttige producten te maken. Dit alles is precies waar WasteWorld voor staat.

www.linkedin.com/in/rosl-veltmeijer-smits-1840298

Paul Verbakel

WasteWorld Ambassadeur

Senzer wil als sociaal werkbedrijf een ideale balans creëren tussen People, Planet & Profit. Circulair ondernemen en Inclusieve technologie  zijn thema’s en ontwikkelingen waar wij vol op inzetten. Als afgestudeerd milieubioloog én ook als directeur Werk & Participatie is het WasteWorld ambassadeurschap mij daarom op het lijf geschreven.

 

www.senzer.nl

Bart Franken

WasteWorld ambassadeur

Als voormalig bankier wil ik met mijn expertise op financieel gebied en met behulp van mijn netwerk iets toevoegen aan het mooie initiatief WasteWorld. Dagelijks worden we eraan herinnerd dat het hoog tijd is om ons bewust te worden van duurzaamheid en de circulaire economie. WasteWorld draagt op een educatieve en innovatieve manier hieraan bij.

https://www.linkedin.com/in/bart-franken-b001a2b/

Saskia Lavrijssen

WasteWorld ambassadrice

Als ambassadeur leg ik de verbinding tussen wetenschap en maatschappij door mee te denken over de vraag hoe de laatste wetenschappelijke inzichten over duurzaamheid en circulaire economie kunnen worden toegepast of gebruikt in de maatschappij. Door de jonge generatie dit te laten ontdekken wordt bij hen het bewustzijn versterkt over het belang ervan voor de toekomst van onze aardbol.

www.linkedin.com/in/saskia-lavrijssen-4216856/

Frans Kapteijns

WasteWorld ambassadeur

Als ambassadeur van de ZAPpers (ZwerfAfvalPakkers) ontdekte ik dat deze vrijwilligers enorm hun best doen. Door hun werk kwam ik er achter dat zwerfafval eigenlijk geen afval is, maar een grondstof. Vandaar de logische stap me als ambassadeur aan te sluiten bij het mooie project WasteWorld. De bezoekers aan dit themapark worden zich nog bewuster dat ze zorgvuldiger met Moeder Aarde om moeten gaan.

www.boswachterfrans.com

ONZE PARTNERS