WasteWorld
WASTEWORLD PARTNERS

Wil je partner van Stichting WasteWorld worden? In een gezamenlijk overleg bekijken we hoe we dat partnerschap het beste kunnen vormgeven. Wordt het voor een afgebakende periode? Of wil je een bedrag geven, uren inbrengen of inhoudelijk bijdragen? Onze partners zijn preferred suppliers die we als eerste op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen en die we als eerste gaan benaderen bij een verdere uitvoering. Ze mogen hun input geven, die voor ons zeer belangrijk is voor het nemen van volgende stappen. Meer info? Mail naar info@wasteworld.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. Hieronder een overzicht van de WasteWorld partners.

Provincie Noord-Brabant en Midpoint Brabant

Voor de realisatie van Leisure ambities stimuleren Midpoint Brabant en Provincie Noord-Brabant initiatieven die bijdragen aan een onderscheidend Leisure-aanbod. Als eerste themapark gericht op het thema circulaire economie beoogt WasteWorld meer bezoeken naar en bestedingen in regio Midden-Brabant te realiseren. Het concept is daarnaast een mooie cross-over met de circulaire economie ambities van Midden-Brabant.
Provincie Noord-Brabant
Midpoint Brabant 

Van Kaathoven Groep

Rob van Gansewinkel: ‘Wij zien dat bij het publiek thema’s zoals duurzaamheid en circulaire economie steeds zwaarder gaan wegen. Het infotainmentpark WasteWorld maakt deze thema’s op een avontuurlijke, educatieve én eerlijke manier tastbaar voor jong en oud. Omdat wij graag zien dat dit unieke attractiepark gerealiseerd gaat worden, dragen wij daar financieel en met onze kennis aan bij.’
Van Kaathoven groep

Waterschap De Dommel & Waterschap Brabantse Delta

Edwin van der Schoot: ‘De wereld staat voor grote opgaven, er wordt te veel van onze aarde gevraagd en verbruikt. Circulariteit en hergebruik van bijvoorbeeld grondstoffen, materialen, water is hard nodig. Wat betekent afval? Wat kunnen we ermee? WasteWorld is een uitstekend concept om dit op een speelse en eerlijke manier over te brengen op mensen. Het is goed dat WasteWorld de samenwerking zoekt met bedrijven die volop aandacht hebben voor circulariteit, zoals de Waterschappen. Des te mooier als de beoogde locatie voor WasteWorld in Tilburg betekent dat onze rioolwaterzuivering Tilburg een nieuwe buurtgenoot krijgt. Ook nog een rioolwaterzuivering die is omgebouwd naar een Energie- en Grondstoffenfabriek. Dit past prima in het verhaal en de beleving van WasteWorld.’
Waterschap De Dommel
Waterschap Brabantse Delta

Milieu Centraal

Linda Nijenhuis: ‘Toen wij hoorden over WasteWorld waren we meteen zeer enthousiast over dit innovatieve project. Daarom sponsort Milieu Centraal dit bijzondere initiatief door onze kennis te delen over consumentengedrag, afval en andere milieuthema’s.’
Milieu Centraal

Knapzak

Bas Stoffels, algemeen directeur bij Knapzak licht toe waarom hij een CANman schenkt aan WasteWorld: 'Een park waarin de thema’s afval scheiden, recyclen en duurzaamheid samenkomen op een leuke en educatieve manier kunnen wij alleen maar toejuichen. Dat zijn namelijk precies de thema’s die bij Knapzak Benelux centraal staan. Wij laten zien dat het scheiden van afval makkelijk, belangrijk én leuk is. Behalve dat moet het scheiden van afval een gewoonte worden. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Dat educatie dan ook een belangrijk onderdeel is in het park is een groot pluspunt.

Onze ludieke afvalbakken zoals de PETman en CANman vallen op en sporen aan tot gescheiden inzameling. We hopen dan ook dat de CANman bij WasteWorld zorgt voor een hoop ingezamelde blikjes!'
Knapzak

Hoppenbrouwers Techniek

Henny de Haas: ‘Bij sponsoring kijken we altijd wat past bij onze activiteiten. Sponsoring van dit themapark past perfect in ons sponsorbeleid. Het gaat over techniek, is bedoeld voor de jeugd, is maatschappelijk getint en het betreft een lokaal project. Het sluit daarnaast ook goed aan bij onze werkgebieden leisure en waterzuivering. De stichting heeft een sterke ambitie en die voelen wij. Ze plant een zaadje en werkt hard aan het ondergrondse, waardoor wij ervan overtuigd zijn dat er iets moois uit gaat groeien.’
Hoppenbrouwers Techniek

Informe Claro

Stichting WasteWorld geeft, met de ontwikkeling van een duurzaam infotainment themapark over afval, milieu en energie, betekenis aan de circulaire economie. WasteWorld wil ondernemers, overheid en onderwijs verbinden om samen te werken aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Dat vinden wij bij Informe Claro een heel mooi initiatief! Als ondernemer die altijd wil helpen in het maken van de juiste keuzes voor de toekomst verbindt Informe Claro zich graag als partner aan Stichting WasteWorld.
Ondernemen betekent vooruitkijken. Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? Informe Claro rapporteert en geeft betekenis aan de cijfers van een onderneming om zo belangrijke financiële beslissingen makkelijker te kunnen maken. Onze gezamenlijke toekomst draait echter om meer dan rendement en kpi’s.
Informe Claro

Wecycle
Wecycle is een mooi voorbeeld hoe een partnerschap vormgegeven kan worden door o.a. het leggen van verbindingen in het netwerk. De dia hiernaast laat zien op welke niveaus Wecycle de verbinding met het park gaat leggen. 

De producenten die verantwoordelijkheden hebben m.b.t. E-waste, dat zijn bijv. Philips, Miele etc. kunnen hun innovaties op het park tonen.
De bedrijven/stichtingen die voor de recycling van witgoed zorgen kunnen een financiële hulp leveren aan WasteWorld.
Wecycle ziet een rol als ambassadeur en regisseur in de diverse trajecten weggelegd.
Richting de consument, gemeenten, scholen e.d. kan via acties en promoties de verbinding met WasteWorld gelegd worden.

Wecycle


 

Anne-Marie Rakhorst

WasteWorld ambassadrice

Spelen is zuurstof voor creativiteit. WasteWorld wil graag een vonkje van duurzaamheid over laten springen naar jong en oud. Laten zien dat afval voedsel is en energie er is om opgewekt te worden. WasteWorld biedt attracties waar iedereen direct mee aan de slag kan. Gewoon doen! Daar ben ik graag ambassadeur van.

www.duurzaamheid.nl

Rogier Coppejans

WasteWorld Ambassadeur

Vanuit mijn werk ben ik continu bezig met circulaire economie en duurzaamheid. WasteWorld past perfect in dit plaatje.
Het koppelen van fabrikanten en leveranciers aan WasteWorld is een van doelstellingen. Daarnaast wil ik de jongere generatie bewustwording meegeven dat we onze aarde maar te leen hebben van de volgende generatie. 

css-schoonmaak.nl

Saskia Lavrijssen

WasteWorld ambassadrice

Als ambassadeur leg ik de verbinding tussen wetenschap en maatschappij door mee te denken over de vraag hoe de laatste wetenschappelijke inzichten over duurzaamheid en circulaire economie kunnen worden toegepast of gebruikt in de maatschappij. Door de jonge generatie dit te laten ontdekken wordt bij hen het bewustzijn versterkt over het belang ervan voor de toekomst van onze aardbol.

www.linkedin.com/in/saskia-lavrijssen-4216856/

Frans Kapteijns

WasteWorld ambassadeur

Als ambassadeur van de ZAPpers (ZwerfAfvalPakkers) ontdekte ik dat deze vrijwilligers enorm hun best doen. Door hun werk kwam ik er achter dat zwerfafval eigenlijk geen afval is, maar een grondstof. Vandaar de logische stap me als ambassadeur aan te sluiten bij het mooie project WasteWorld. De bezoekers aan dit themapark worden zich nog bewuster dat ze zorgvuldiger met Moeder Aarde om moeten gaan.

www.boswachterfrans.com

Jev Everhard

WasteWorld ambassadeur

Jev heeft gewerkt aan de circulaire economie vanuit de Rijksoverheid en is aangesloten bij vele netwerken op dat vakgebied. In de ambitie WasteWorld komen alle aspecten samen in een krachtig geheel. Circulaire economie voor business & pleasure!

www.linkedin.com/in/jeveverhard/

Joep Vrijdag

WasteWorld ambassadeur

Graag wil ik een bijdrage leveren aan een duurzame wereld. We zullen zuiniger op onze grondstoffen moeten zijn en nadenken over hoe we ze kunnen hergebruiken is van groot belang. Alles begint daarbij met bewustwording. WasteWorld levert daar een belangrijke bijdrage aan

www.dehairvrijdag.nl

ONZE PARTNERS