WasteWorld
HET TEAM
Ernst Jonkers
Voorzitter

"Als trotse voorzitter is het mijn taak de stichting in goede banen te leiden. Ieder van ons heeft een bepaalde verwachting en als een soort reisleider houd ik het vizier op scherp. Mijn ondernemerservaringen breng ik o.a. in om te komen tot een sluitend businessplan."

Erica Theloosen
Secretaris en penningmeester

"De storytelling van WasteWorld is mij op het lijf geschreven. Daarnaast ben ik als communicatieadviseur verantwoordelijk voor zowel de interne- als externe communicatie. Vanuit mijn rol als secretaris en penningmeestermeester verzorg ik de daarbij behorende taken."

Kees van Haaren
Vicevoorzitter

"Binnen Stichting WasteWorld vervul ik - zowel op inhoud als proces – de rol van casemanager Ruimtelijke Zaken, Economie, Wetgeving en Vergunningen. Ik ben extern het eerste aanspreekpunt voor overheden, andere instanties, bedrijven en andere belanghebbenden."

Edwin Vriens
Bestuurslid

"Vanuit mijn specialisatie als imagineer zorg ik voor de beleving en verbeelding van het concept WasteWorld. Daarnaast ontwikkel en bewaak ik de huisstijl en verzorg de illustraties en de vormgeving."

Frits Dansen
Bestuurslid

"Ontwerper en ontwikkelaar van concepten, park, attracties en gebouwen. Die ervaring en mijn netwerk breng ik in binnen de stichting."

Albert Vleer
Bestuurslid

"Binnen het WasteWorld team ben ik de ontwikkelaar van de beleving in het themapark WasteWorld, de ontwerper van ruimte en bewaker van het concept. Samen brengen we de verhalen van WasteWorld tot leven, met oog voor detail en met heel het hart."

Henk Reijnen
Bestuurslid

"Binnen de stichting breng ik kennis in van de recreatiebranche op bestuurlijk en HR-gebied. Tevens ben ik op de hoogte van ontwikkelingen binnen het onderwijs en probeer zo onderwijs, onderneming en overheid met in elkaar in verbinding te brengen."

Anne-Marie Rakhorst

WasteWorld ambassadrice

Spelen is zuurstof voor creativiteit. WasteWorld wil graag een vonkje van duurzaamheid over laten springen naar jong en oud. Laten zien dat afval voedsel is en energie er is om opgewekt te worden. WasteWorld biedt attracties waar iedereen direct mee aan de slag kan. Gewoon doen! Daar ben ik graag ambassadeur van.

www.duurzaamheid.nl

Jev Everhard

WasteWorld ambassadeur

Jev heeft gewerkt aan de circulaire economie vanuit de Rijksoverheid en is aangesloten bij vele netwerken op dat vakgebied. In de ambitie WasteWorld komen alle aspecten samen in een krachtig geheel. Circulaire economie voor business & pleasure!

www.linkedin.com/in/jeveverhard/

Saskia Lavrijssen

WasteWorld ambassadrice

Als ambassadeur leg ik de verbinding tussen wetenschap en maatschappij door mee te denken over de vraag hoe de laatste wetenschappelijke inzichten over duurzaamheid en circulaire economie kunnen worden toegepast of gebruikt in de maatschappij. Door de jonge generatie dit te laten ontdekken wordt bij hen het bewustzijn versterkt over het belang ervan voor de toekomst van onze aardbol.

www.linkedin.com/in/saskia-lavrijssen-4216856/

Frans Kapteijns

WasteWorld ambassadeur

Als ambassadeur van de ZAPpers (ZwerfAfvalPakkers) ontdekte ik dat deze vrijwilligers enorm hun best doen. Door hun werk kwam ik er achter dat zwerfafval eigenlijk geen afval is, maar een grondstof. Vandaar de logische stap me als ambassadeur aan te sluiten bij het mooie project WasteWorld. De bezoekers aan dit themapark worden zich nog bewuster dat ze zorgvuldiger met Moeder Aarde om moeten gaan.

www.boswachterfrans.com

Joep Vrijdag

WasteWorld ambassadeur

Graag wil ik een bijdrage leveren aan een duurzame wereld. We zullen zuiniger op onze grondstoffen moeten zijn en nadenken over hoe we ze kunnen hergebruiken is van groot belang. Alles begint daarbij met bewustwording. WasteWorld levert daar een belangrijke bijdrage aan

www.dehairvrijdag.nl

Rogier Coppejans

WasteWorld Ambassadeur

Vanuit mijn werk ben ik continu bezig met circulaire economie en duurzaamheid. WasteWorld past perfect in dit plaatje.
Het koppelen van fabrikanten en leveranciers aan WasteWorld is een van doelstellingen. Daarnaast wil ik de jongere generatie bewustwording meegeven dat we onze aarde maar te leen hebben van de volgende generatie. 

css-schoonmaak.nl

ONZE PARTNERS