WasteWorld
STICHTING WASTEWORLD

Stichting WasteWorld is zowel initiatiefnemer als de bewaker van het concept van een nieuw te ontwikkelen futuristisch themapark. De stichting waarborgt tevens de maatschappelijke betrokkenheid. Stichting WasteWorld bestaat uit zes partners die allemaal expertise in de Leisure branche hebben.
Daarnaast is er een B.V. in oprichting die op basis van het gedachtengoed en met input van stichting WasteWorld dit nieuwe utopische themapark ontwikkelt. De B.V. i.o. werkt daarvoor, in samenwerking met een derde partij, het concept uit tot een businessmodel inclusief een financiële paragraaf. Daarna wordt de taak van de B.V. middelen binnen te halen om het financieel plaatje rond te maken en het futuristische park te gaan realiseren.
 

MISSIE

Het utopische themapark wordt een avontuurlijke, circulaire wereld in de verre toekomst. Een toekomst die interactief, meeslepend en vol leven is. Onderdeel van onze missie is te zorgen voor een combinatie van fun en educatie. In het utopische park maak je als bezoeker tijdens het tijdreizen de vergelijking tussen onze huidige tijd, het verre verleden en de (verre) toekomst. Tijdens je reis word je gevraagd mee te denken en mee te werken aan oplossingen om het leven zo aangenaam en duurzaam mogelijk te maken. De opzet van het park wordt zo dat het in alle seizoenen te bezoeken is.
Het themapark gaat een bijdrage leveren aan de zeventien  ‘Sustainable Development Goals’ (Duurzame Ontwikkelingsdoelen), om de wereld tot een betere plek te maken in 2030. Deze goals zijn geformuleerd door de Verenigde Naties.
We leggen het accent op de volgende SDG's:
Nr 4 Educatie gericht op duurzame ontwikkeling en Onderwijsfaciliteiten bouwen en verbeteren
Nr 6 Schoon water & sanitair
Nr 7 Betaalbare & duurzame energie
Nr 9 Industrie, innovatie & infrastructuur
Nr 11 Duurzame steden & gemeenschappen
Nr 12 Verantwoorde consumptie & productie
Nr 17 Partnerschap om doelstellingen te bereiken

VISIE

Onze visie is dat er geen toekomst bestaat zonder geschiedenis. Dat je de nieuwe  futuristische wereld het best begrijpt als je de geschiedenis kent die hieraan vooraf is gegaan. In het park beleef je die geschiedenis door te tijdreizen naar het verleden en de verhalen die erbij verteld worden. Met de avonturen die je daar beleefd hebt en de wetenschap die je hebt opgedaan, kun je verder reizen naar de (verre) toekomst. Dat realiseren we door gebruik te maken van een unieke combinatie van de nieuwste virtuele technieken, fysieke attracties, communicatie en educatie. Dit totale plaatje maakt het utopische park tot een onderscheidend themapark binnen het Leisureaanbod in Europa en ver daar buiten. Onze ambitie is het park zichtbaar te maken in de gehele wereld.
Ons onderscheidend vermogen bestaat uit:
• Zonder verleden geen toekomst – verleden – heden – toekomst worden met elkaar verbonden.
• Het samen doen en samen beleven
• Het verbinden van de vier O’s (ondernemers - overheid – onderwijs - omgeving)
• Combi van de nieuwste virtuele en holografische animaties met traditionele attracties.
• De duurzame bouw en exploitatie met zo veel mogelijk gesloten kringlopen 

DOELGROEPEN

Dit futuristische themapark is geschikt voor alle leeftijden. Het nodigt iedereen, jong en oud en op zijn eigen niveau uit om verleden – heden- toekomst te ervaren en te beleven. In het kader van de ‘customer journey’ begint de voorpret al thuis en wordt ook na het bezoek het contact onderhouden. Stichting WasteWorld wil de volgende doelgroepen bereiken:

• De dagtoeristen waarbij met name het accent ligt op de familiemarkt (gezinnen met kinderen uit Nederland en België).
• Verblijfsgasten waarbij ook hier het accent ligt op de familiemarkt uit een groot marktgebied.
• Scholen (vanaf basisschool) en opleidingen. Leerlingen bezoeken het park vanuit educatieve doelstellingen in combinatie met fun. Stageplekken bieden voor studenten.
• B2B met een landelijk bereik. Bedrijven krijgen deels eigen voorzieningen (horeca, vergaderzalen, mogelijkheden productpresentaties e.d.).  
• WasteWorld richt zich ook op bedrijven/organisaties als stakeholder (financiering, fondsen e.d.).

FUN

Themapark WasteWorld wordt een avontuur voor kinderen, vaders en moeders, opa’s en oma’s. FUN staat voorop en er is specifiek aandacht voor interactie en dingen samendoen in gezins- en/of groepsverband. Ten opzichte van andere parken wordt dat een van de onderscheidende vermogens van WasteWorld. In het kader van de ‘customer journey’ begint de voorpret al thuis en wordt ook na het bezoek het contact onderhouden.

EDUCATIE

De samenwerking met onderwijs is gelegd, zoals met de Universiteit van Tilburg. Daarnaast is er ook een samenwerking tot stand gekomen met NHTV, Fontys, HAS, TU Eindhoven en Helicon. Omdat de doelgroep o.a. bestaat uit kinderen van de basisschool wordt ook gekeken naar educatieprojecten die aansluiten bij WasteWorld of die op basis van ons aanbod geschreven kunnen worden. Themapark WasteWorld wordt uitermate geschikt voor scholen om hun schoolreisje naar te plannen. Dat kan voorafgaand aan een educatief project of aansluitend op het schoolreisje voor een verdere verdieping.

INNOVATIE

Voor ondernemingen (B2B) wordt het themapark aantrekkelijk, omdat ze hun klantrelaties hier kunnen gaan uitnodigen voor productpresentaties en vergaderingen. Ze kunnen hun gasten ook toegang verschaffen tot het park en er trainingen voor hun personeel verzorgen. Bovendien gaat het park ze een podium bieden voor het uitdragen van hun visie m.b.t. het thema circulaire economie. WasteWorld wil ook een netwerkpodium bieden voor bedrijven en legt linken naar onderwijs en (semi)overheid. Daardoor wordt het park aantrekkelijk voor ondernemingen en organisaties die willen sponsoren/meefinancieren, investeren, netwerken en om zich er te gaan vestigen. In het concept wordt de relatie met het bedrijfsleven benadrukt door het opnemen van eigen faciliteiten ten dienste van de bedrijven en onderlinge samenwerking.

Steef Blok

WasteWorld ambassadeur

Grondstoffen hoeven niet op te raken. Ze zitten namelijk ook in alles wat we 'gebruiken' en/bouwen. Staal, stenen en glas bijvoorbeeld zitten in gebouwen waarin we wonen en werken. Sloop betekent niet 'weggooien en verbranden', maar opnieuw gebruiken. Laten we technologie ontwikkelen waarmee we dit voor elkaar krijgen. De TU/e doet mee! Samen met wetenschappers en studenten van allerlei nationaliteiten bedenken we innovaties en gebruiken WASTEWORLD als dynamisch Lab om projecten uit te testen.

https://www.linkedin.com/in/steef-blok-a4156a22/
Curriculum Vitae

Bart Franken

WasteWorld ambassadeur

Als voormalig bankier wil ik met mijn expertise op financieel gebied en met behulp van mijn netwerk iets toevoegen aan het mooie initiatief WasteWorld. Dagelijks worden we eraan herinnerd dat het hoog tijd is om ons bewust te worden van duurzaamheid en de circulaire economie. WasteWorld draagt op een educatieve en innovatieve manier hieraan bij.

https://www.linkedin.com/in/bart-franken-b001a2b/

Irene Lemmens

WasteWorld ambassadrice

De duurzame blik op de wereld deel ik graag met WasteWorld. Het begint met het aanpassen van ons consumptiegedrag. Consumeer alleen wat echt nodig is. Vermijd zo veel mogelijk onnodig verpakkingsmateriaal. Wees creatief en geef uitgerangeerde spullen een nieuwe context. Iemand heeft hiervoor gewerkt en er zijn grondstoffen voor gebruikt.

studiomannimo.nl

Elian Stienen

WasteWorld ambassadrice

Een meer circulaire economie is iets waar ik me met veel passie hard voor maak. Ik geloof erin dat WasteWorld hieraan op een unieke manier een bijdrage kan leveren. Ik zie volop kansen bedrijven, kennisinstellingen en studenten te betrekken om op een fun-manier het bewustzijn bij het grote publiek te vergroten en tot nieuwe initiatieven te komen die de beweging gaan versnellen.

www.linkedin.com/in/elian-stienen

Paul Verbakel

WasteWorld Ambassadeur

Senzer wil als sociaal werkbedrijf een ideale balans creëren tussen People, Planet & Profit. Circulair ondernemen en Inclusieve technologie  zijn thema’s en ontwikkelingen waar wij vol op inzetten. Als afgestudeerd milieubioloog én ook als directeur Werk & Participatie is het WasteWorld ambassadeurschap mij daarom op het lijf geschreven.

 

www.senzer.nl

Jev Everhard

WasteWorld ambassadeur

Jev heeft gewerkt aan de circulaire economie vanuit de Rijksoverheid en is aangesloten bij vele netwerken op dat vakgebied. In de ambitie WasteWorld komen alle aspecten samen in een krachtig geheel. Circulaire economie voor business & pleasure!

www.linkedin.com/in/jeveverhard/

Frans Kapteijns

WasteWorld ambassadeur

Als ambassadeur van de ZAPpers (ZwerfAfvalPakkers) ontdekte ik dat deze vrijwilligers enorm hun best doen. Door hun werk kwam ik er achter dat zwerfafval eigenlijk geen afval is, maar een grondstof. Vandaar de logische stap me als ambassadeur aan te sluiten bij het mooie project WasteWorld. De bezoekers aan dit themapark worden zich nog bewuster dat ze zorgvuldiger met Moeder Aarde om moeten gaan.

www.boswachterfrans.com

Anne-Marie Rakhorst

WasteWorld ambassadrice

Spelen is zuurstof voor creativiteit. WasteWorld wil graag een vonkje van duurzaamheid over laten springen naar jong en oud. Laten zien dat afval voedsel is en energie er is om opgewekt te worden. WasteWorld biedt attracties waar iedereen direct mee aan de slag kan. Gewoon doen! Daar ben ik graag ambassadeur van.

www.duurzaamheid.nl

Rogier Coppejans

WasteWorld Ambassadeur

Vanuit mijn werk ben ik continu bezig met circulaire economie en duurzaamheid. WasteWorld past perfect in dit plaatje.
Het koppelen van fabrikanten en leveranciers aan WasteWorld is een van doelstellingen. Daarnaast wil ik de jongere generatie bewustwording meegeven dat we onze aarde maar te leen hebben van de volgende generatie. 

css-schoonmaak.nl

Saskia Lavrijssen

WasteWorld ambassadrice

Als ambassadeur leg ik de verbinding tussen wetenschap en maatschappij door mee te denken over de vraag hoe de laatste wetenschappelijke inzichten over duurzaamheid en circulaire economie kunnen worden toegepast of gebruikt in de maatschappij. Door de jonge generatie dit te laten ontdekken wordt bij hen het bewustzijn versterkt over het belang ervan voor de toekomst van onze aardbol.

www.linkedin.com/in/saskia-lavrijssen-4216856/

Tonny van Hees

WasteWorld ambassadeur

Ik ben iemand die hands-on is, écht contact maakt met mensen en enthousiast is om het verhaal achter WasteWorld te delen. Dat is precies wat ik als Inspiraat doe: investeren in inspireren door mijn tijd en kennis beschikbaar te stellen. Daarnaast leg ik actief verbindingen in mijn netwerk.

https://www.linkedin.com/in/tonnyvanhees/

Rosl Veltmeijer

WasteWorld ambassadrice

Een Nederlander produceert gem. 500 kg afval per jaar. Dat kan anders. Bijv. door producten zo te ontwikkelen dat ze demontabel zijn, door minder te consumeren en door te investeren in technologie om van afval nieuwe, nuttige producten te maken. Dit alles is precies waar WasteWorld voor staat.

www.linkedin.com/in/rosl-veltmeijer-smits-1840298

Joep Vrijdag

WasteWorld ambassadeur

Graag wil ik een bijdrage leveren aan een duurzame wereld. We zullen zuiniger op onze grondstoffen moeten zijn en nadenken over hoe we ze kunnen hergebruiken is van groot belang. Alles begint daarbij met bewustwording. WasteWorld levert daar een belangrijke bijdrage aan

www.dehairvrijdag.nl

ONZE PARTNERS