WasteWorld
STICHTING WASTEWORLD

Stichting WasteWorld is zowel initiatiefnemer als de bewaker van het concept van een nieuw te ontwikkelen themapark Timeport Omédon, dat gaat over het leven in alle tijden. De stichting waarborgt tevens de maatschappelijke betrokkenheid. Stichting WasteWorld bestaat uit zes partners die allemaal expertise in de Leisure branche hebben.
Daarnaast is er een B.V. in oprichting die op basis van het gedachtengoed en met input van stichting WasteWorld dit nieuwe utopische themapark ontwikkelt. De B.V. i.o. werkt daarvoor, in samenwerking met een derde partij, het concept uit tot een businessmodel inclusief een financiële paragraaf. Daarna wordt de taak van de B.V. middelen binnen te halen om het financieel plaatje rond te maken en het themapark Timeport Omédon te gaan realiseren.
 

MISSIE

Timeport Omédon is een avontuurlijke reis door verleden, heden en toekomst. Keuzes en ontwikkelingen in het verleden hebben invloed op de toekomst en het leven van de mens. Het is de missie van Timeport Omédon om te inspireren en na te denken over het eigen leven in de toekomst. Aan de hand van verhalen en avonturen krijgt de bezoeker een spiegel voorgehouden. Door met humor maatschappelijke thema’s te belichten brengen we optimisme en hoop voor de toekomst.

Bij de ontwikkeling en realisatie van het park zijn wij geïnspireerd geraakt door en onderschrijven we de Sustainable Development Goals (duurzame ontwikkeldoelen). Bij de aanleg van het themapark is er aandacht voor verbetering van de leefomgeving, maatschappelijke betrokkenheid en het versterken van de biodiversiteit.

VISIE

Onze visie is dat iedereen in de wereld bezig is met zijn toekomst. Met dat als gegeven hebben we 5 kernwaarden geformuleerd. Iedere attractie voldoet aan minimaal 3 van deze kernwaarden die we ook zichtbaar maken in de verhalen, de sferen en de bouw van het park. Dit nodigt bezoekers uit bij te dragen aan een nog mooiere en gezonde wereld. 
Onze 5 kernwaarden zijn:

Circulariteit
Landschappelijke inpassing – natuur
Het leven in verleden – heden – toekomst (zonder verleden geen toekomst)
Samen plezier beleven en samen doen
Educatie

 

DOELGROEPEN

Timeport Omédon is geschikt voor iedereen. De timeport met zijn karakteristieke bezoekers, de levendige verhalen en spannende avonturen die je er beleeft nodigen echter iedereen uit om op zijn eigen manier verleden, heden en toekomst te ervaren en te beleven. In het kader van de ‘customer journey’ begint de voorpret al thuis en wordt ook na het bezoek het contact onderhouden. Stichting WasteWorld wil de volgende doelgroepen bereiken:

• De dagtoeristen waarbij met name het accent ligt op de familiemarkt (gezinnen met kinderen uit Nederland en België).
• Verblijfsgasten waarbij ook hier het accent ligt op de familiemarkt uit een groot marktgebied.
• Scholen (vanaf basisschool) en opleidingen. Leerlingen bezoeken het park vanuit educatieve doelstellingen in combinatie met fun. Stageplekken bieden voor studenten.
 

FUN

Timeport Omédon wordt een avontuur voor kinderen, vaders en moeders, opa’s en oma’s. Fun, humor en hilariteit staan voorop en er is specifiek aandacht voor interactie en dingen samendoen in gezins- en/of groepsverband. Ten opzichte van andere parken wordt dat een van de onderscheidende vermogens van WasteWorld. In het kader van de ‘customer journey’ begint de voorpret al thuis en wordt ook na het bezoek het contact onderhouden.

EDUCATIE

De samenwerking met onderwijs is gelegd, zoals met de Universiteit van Tilburg. Daarnaast is er ook een samenwerking tot stand gekomen met NHTV, Fontys, HAS, TU Eindhoven en Helicon. Omdat de doelgroep o.a. bestaat uit kinderen van de basisschool wordt ook gekeken naar educatieprojecten die aansluiten bij het concept Timeport Omédon of die op basis van ons aanbod geschreven kunnen worden. Het themapark wordt uitermate geschikt voor scholen om hun schoolreisje naar te plannen. Dat kan voorafgaand aan een educatief project of aansluitend op het schoolreisje voor een verdere verdieping.

INNOVATIE

Bij de ontwikkeling en realisatie van het park zijn wij geïnspireerd geraakt door en onderschrijven we de Sustainable Development Goals (duurzame ontwikkeldoelen). Bij de aanleg van het themapark is er aandacht voor verbetering van de leefomgeving, maatschappelijke betrokkenheid en het versterken van de biodiversiteit. Op het terrein wordt een multifunctioneel, flexibel theater gerealiseerd. Dit wordt een plek waar bezoekers elkaar fysiek en digitaal kunnen ontmoeten. Het is een perfecte locatie voor bedrijven om er hun presentaties te houden, hun innovaties te tonen en congressen te houden. Het park biedt ze dus een podium voor het uitdragen van hun visie m.b.t. het thema circulaire economie en innovatie. Het flexibel theater is ook geschrikt voor optredens, seminars en het tonen van films. 

Paul Verbakel

WasteWorld Ambassadeur

Senzer wil als sociaal werkbedrijf een ideale balans creëren tussen People, Planet & Profit. Circulair ondernemen en Inclusieve technologie  zijn thema’s en ontwikkelingen waar wij vol op inzetten. Als afgestudeerd milieubioloog én ook als directeur Werk & Participatie is het WasteWorld ambassadeurschap mij daarom op het lijf geschreven.

 

www.senzer.nl

Saskia Lavrijssen

WasteWorld ambassadrice

Als ambassadeur leg ik de verbinding tussen wetenschap en maatschappij door mee te denken over de vraag hoe de laatste wetenschappelijke inzichten over duurzaamheid en circulaire economie kunnen worden toegepast of gebruikt in de maatschappij. Door de jonge generatie dit te laten ontdekken wordt bij hen het bewustzijn versterkt over het belang ervan voor de toekomst van onze aardbol.

www.linkedin.com/in/saskia-lavrijssen-4216856/

Bart Franken

WasteWorld ambassadeur

Als voormalig bankier wil ik met mijn expertise op financieel gebied en met behulp van mijn netwerk iets toevoegen aan het mooie initiatief WasteWorld. Dagelijks worden we eraan herinnerd dat het hoog tijd is om ons bewust te worden van duurzaamheid en de circulaire economie. WasteWorld draagt op een educatieve en innovatieve manier hieraan bij.

https://www.linkedin.com/in/bart-franken-b001a2b/

Frans Kapteijns

WasteWorld ambassadeur

Als ambassadeur van de ZAPpers (ZwerfAfvalPakkers) ontdekte ik dat deze vrijwilligers enorm hun best doen. Door hun werk kwam ik er achter dat zwerfafval eigenlijk geen afval is, maar een grondstof. Vandaar de logische stap me als ambassadeur aan te sluiten bij het mooie project WasteWorld. De bezoekers aan dit themapark worden zich nog bewuster dat ze zorgvuldiger met Moeder Aarde om moeten gaan.

www.boswachterfrans.com

Elian Stienen

WasteWorld ambassadrice

Een meer circulaire economie is iets waar ik me met veel passie hard voor maak. Ik geloof erin dat WasteWorld hieraan op een unieke manier een bijdrage kan leveren. Ik zie volop kansen bedrijven, kennisinstellingen en studenten te betrekken om op een fun-manier het bewustzijn bij het grote publiek te vergroten en tot nieuwe initiatieven te komen die de beweging gaan versnellen.

www.linkedin.com/in/elian-stienen

Rogier Coppejans

WasteWorld Ambassadeur

Vanuit mijn werk ben ik continu bezig met circulaire economie en duurzaamheid. WasteWorld past perfect in dit plaatje.
Het koppelen van fabrikanten en leveranciers aan WasteWorld is een van doelstellingen. Daarnaast wil ik de jongere generatie bewustwording meegeven dat we onze aarde maar te leen hebben van de volgende generatie. 

css-schoonmaak.nl

Tonny van Hees

WasteWorld ambassadeur

Ik ben iemand die hands-on is, écht contact maakt met mensen en enthousiast is om het verhaal achter WasteWorld te delen. Dat is precies wat ik als Inspiraat doe: investeren in inspireren door mijn tijd en kennis beschikbaar te stellen. Daarnaast leg ik actief verbindingen in mijn netwerk.

https://www.linkedin.com/in/tonnyvanhees/

Irene Lemmens

WasteWorld ambassadrice

De duurzame blik op de wereld deel ik graag met WasteWorld. Het begint met het aanpassen van ons consumptiegedrag. Consumeer alleen wat echt nodig is. Vermijd zo veel mogelijk onnodig verpakkingsmateriaal. Wees creatief en geef uitgerangeerde spullen een nieuwe context. Iemand heeft hiervoor gewerkt en er zijn grondstoffen voor gebruikt.

studiomannimo.nl

Rosl Veltmeijer

WasteWorld ambassadrice

Een Nederlander produceert gem. 500 kg afval per jaar. Dat kan anders. Bijv. door producten zo te ontwikkelen dat ze demontabel zijn, door minder te consumeren en door te investeren in technologie om van afval nieuwe, nuttige producten te maken. Dit alles is precies waar WasteWorld voor staat.

www.linkedin.com/in/rosl-veltmeijer-smits-1840298

Steef Blok

WasteWorld ambassadeur

Grondstoffen hoeven niet op te raken. Ze zitten namelijk ook in alles wat we 'gebruiken' en/bouwen. Staal, stenen en glas bijvoorbeeld zitten in gebouwen waarin we wonen en werken. Sloop betekent niet 'weggooien en verbranden', maar opnieuw gebruiken. Laten we technologie ontwikkelen waarmee we dit voor elkaar krijgen. De TU/e doet mee! Samen met wetenschappers en studenten van allerlei nationaliteiten bedenken we innovaties en gebruiken WASTEWORLD als dynamisch Lab om projecten uit te testen.

https://www.linkedin.com/in/steef-blok-a4156a22/
Curriculum Vitae

Joep Vrijdag

WasteWorld ambassadeur

Graag wil ik een bijdrage leveren aan een duurzame wereld. We zullen zuiniger op onze grondstoffen moeten zijn en nadenken over hoe we ze kunnen hergebruiken is van groot belang. Alles begint daarbij met bewustwording. WasteWorld levert daar een belangrijke bijdrage aan

www.dehairvrijdag.nl

Jev Everhard

WasteWorld ambassadeur

Jev heeft gewerkt aan de circulaire economie vanuit de Rijksoverheid en is aangesloten bij vele netwerken op dat vakgebied. In de ambitie WasteWorld komen alle aspecten samen in een krachtig geheel. Circulaire economie voor business & pleasure!

www.linkedin.com/in/jeveverhard/

Anne-Marie Rakhorst

WasteWorld ambassadrice

Spelen is zuurstof voor creativiteit. WasteWorld wil graag een vonkje van duurzaamheid over laten springen naar jong en oud. Laten zien dat afval voedsel is en energie er is om opgewekt te worden. WasteWorld biedt attracties waar iedereen direct mee aan de slag kan. Gewoon doen! Daar ben ik graag ambassadeur van.

www.duurzaamheid.nl

ONZE PARTNERS