WasteWorld
STICHTING WASTEWORLD

Stichting WasteWorld ontwikkelt een infotainment themapark met een duurzaam, permanent karakter dat jaarrond bezoekers trekt. Uitgangspunt is de circulaire economie met thema’s zoals afval, leefomgeving, energie etc. Het themapark wordt een mix van FUN, EDUCATIE EN INNOVATIE en richt zich zowel op de consumenten- als de zakelijke markt. Stichting WasteWorld bestaat uit zeven partners van House of Leisure die allemaal expertise in de Leisure branche hebben.

MISSIE

Het themapark WasteWorld gaat voorzien in een bijzondere, avontuurlijke circulaire omgeving. Op een ludieke en leerzame ‘doe-manier’ gaan  bezoekers ontdekken hoe bewust om te gaan met onze aarde en daardoor meer verantwoord gaan leven. De stichting wil met WasteWorld een bijdrage leveren aan de zeventien ‘Sustainable Development Goals’ (Duurzame Ontwikkelingsdoelen), om de wereld tot een betere plek te maken in 2030. Deze goals zijn geformuleerd door de Verenigde Naties.
We leggen het accent op de volgende SDG's:
Nr 4 Educatie gericht op duurzame ontwikkeling en Onderwijsfaciliteiten bouwen en verbeteren
Nr 6 Schoon water & sanitair
Nr 7 Betaalbare & duurzame energie
Nr 9 Industrie, innovatie & infrastructuur
Nr 11 Duurzame steden & gemeenschappen
Nr 12 Verantwoorde consumptie & productie
Nr 17 Partnerschap om doelstellingen te bereiken

VISIE

Infotainment themepark WasteWorld wordt een onderscheidend themapark binnen het Leisureaanbod in West-Europa. Ons onderscheidend vermogen bestaat uit:
• Thematiek circulaire economie
• Het samen doen en samen beleven
• Het verbinden van de drie O’s (ondernemers - overheid - onderwijs)
• Structureel actuele attractiewaarden
• De duurzame bouw en exploitatie met zo veel mogelijk gesloten kringlopen
Onze focus is om in februari 2022 het park operationeel te hebben.

DOELGROEPEN

Stichting WasteWorld wil de volgende doelgroepen bereiken:

• De dagtoeristen waarbij met name het accent ligt op de familiemarkt (gezinnen met kinderen uit Nederland en België).
• Verblijfsgasten waarbij ook hier het accent ligt op de familiemarkt uit een groot marktgebied.
• Scholen (vanaf basisschool) en opleidingen. Leerlingen bezoeken het park vanuit educatieve doelstellingen in combinatie met fun. Stageplekken bieden voor studenten.
• B2B met een landelijk bereik. Bedrijven krijgen deels eigen voorzieningen (horeca, vergaderzalen, mogelijkheden productpresentaties e.d.).  
• WasteWorld richt zich ook op bedrijven/organisaties als stakeholder (financiering, fondsen e.d.).

FUN

Themapark WasteWorld wordt een avontuur voor kinderen, vaders en moeders, opa’s en oma’s. FUN staat voorop en er is specifiek aandacht voor interactie en dingen samendoen in gezins- en/of groepsverband. Ten opzichte van andere parken wordt dat een van de onderscheidende vermogens van WasteWorld. In het kader van de ‘customer journey’ begint de voorpret al thuis en wordt ook na het bezoek het contact onderhouden.

EDUCATIE

De samenwerking met onderwijs is gelegd, zoals met de Universiteit van Tilburg. Daarnaast is er ook een samenwerking tot stand gekomen met NHTV, Fontys, HAS en Helicon. Omdat de doelgroep o.a. bestaat uit kinderen van de basisschool wordt ook gekeken naar educatieprojecten die aansluiten bij WasteWorld of die op basis van ons aanbod geschreven kunnen worden. Themapark WasteWorld wordt uitermate geschikt voor scholen om hun schoolreisje naar te plannen. Dat kan voorafgaand aan een educatief project of aansluitend op het schoolreisje voor een verdere verdieping.

INNOVATIE

Voor ondernemingen (B2B) wordt het themapark aantrekkelijk, omdat ze hun klantrelaties hier kunnen gaan uitnodigen voor productpresentaties en vergaderingen. Ze kunnen hun gasten ook toegang verschaffen tot het park en er trainingen voor hun personeel verzorgen. Bovendien gaat het park ze een podium bieden voor het uitdragen van hun visie m.b.t. het thema circulaire economie. WasteWorld wil ook een netwerkpodium bieden voor bedrijven en legt linken naar Onderwijs en Overheid. Daardoor wordt het park aantrekkelijk voor ondernemingen en organisaties die willen sponsoren/meefinancieren, investeren, netwerken en om zich er te gaan vestigen. In het concept wordt de relatie met het bedrijfsleven benadrukt door het opnemen van eigen faciliteiten ten dienste van de bedrijven en onderlinge samenwerking.

Saskia Lavrijssen

WasteWorld ambassadrice

Als ambassadeur leg ik de verbinding tussen wetenschap en maatschappij door mee te denken over de vraag hoe de laatste wetenschappelijke inzichten over duurzaamheid en circulaire economie kunnen worden toegepast of gebruikt in de maatschappij. Door de jonge generatie dit te laten ontdekken wordt bij hen het bewustzijn versterkt over het belang ervan voor de toekomst van onze aardbol.

www.linkedin.com/in/saskia-lavrijssen-4216856/

Anne-Marie Rakhorst

WasteWorld ambassadrice

Spelen is zuurstof voor creativiteit. WasteWorld wil graag een vonkje van duurzaamheid over laten springen naar jong en oud. Laten zien dat afval voedsel is en energie er is om opgewekt te worden. WasteWorld biedt attracties waar iedereen direct mee aan de slag kan. Gewoon doen! Daar ben ik graag ambassadeur van.

www.duurzaamheid.nl

Joep Vrijdag

WasteWorld ambassadeur

Graag wil ik een bijdrage leveren aan een duurzame wereld. We zullen zuiniger op onze grondstoffen moeten zijn en nadenken over hoe we ze kunnen hergebruiken is van groot belang. Alles begint daarbij met bewustwording. WasteWorld levert daar een belangrijke bijdrage aan

www.dehairvrijdag.nl

Jev Everhard

WasteWorld ambassadeur

Jev heeft gewerkt aan de circulaire economie vanuit de Rijksoverheid en is aangesloten bij vele netwerken op dat vakgebied. In de ambitie WasteWorld komen alle aspecten samen in een krachtig geheel. Circulaire economie voor business & pleasure!

www.linkedin.com/in/jeveverhard/

Rogier Coppejans

WasteWorld Ambassadeur

Vanuit mijn werk ben ik continu bezig met circulaire economie en duurzaamheid. WasteWorld past perfect in dit plaatje.
Het koppelen van fabrikanten en leveranciers aan WasteWorld is een van doelstellingen. Daarnaast wil ik de jongere generatie bewustwording meegeven dat we onze aarde maar te leen hebben van de volgende generatie. 

css-schoonmaak.nl

Frans Kapteijns

WasteWorld ambassadeur

Als ambassadeur van de ZAPpers (ZwerfAfvalPakkers) ontdekte ik dat deze vrijwilligers enorm hun best doen. Door hun werk kwam ik er achter dat zwerfafval eigenlijk geen afval is, maar een grondstof. Vandaar de logische stap me als ambassadeur aan te sluiten bij het mooie project WasteWorld. De bezoekers aan dit themapark worden zich nog bewuster dat ze zorgvuldiger met Moeder Aarde om moeten gaan.

www.boswachterfrans.com

ONZE PARTNERS