WasteWorld
OMEDON COMMUNITY

Omédon Timeport is véél meer dan een fysieke locatie. Lees hieronder meer over de online Omédon Community die gebouwd wordt.

Community

We ontwikkelen naast een fysiek themapark ook een online Omédon Community waarbij iedereen ter wereld die de aarde beter wil maken zich kan aansluiten. Op dit platform verbinden we ons met elkaar. We delen kennis, middelen en initiatieven. Het doel is onder andere samenwerken aan de realisatie van het eerste duurzame themapark, dat vervolgens een inspiratiebron is voor soortgelijke parken in andere landen en werelddelen.
 

Wil je deelnemen aan de Omédon Community zodat je eenvoudig in contact komt met bedrijven die dezelfde interesses hebben op het gebied van duurzaamheid of SDG's? Stuur ons via het contactformulier een bericht.

Verbinding met Ondernemingen

Bij de samenwerking met Ondernemingen vindt de stichting de inbreng van technologie, know how, expertise etc. uiterst belangrijk. Zij geven vanuit hun doelstellingen mede richting en kleur aan het uiteindelijke concept. 

Voor bedrijven is het park aantrekkelijk omdat ze hier hun klantrelaties kunnen uitnodigen voor bijv. productpresentaties, vergaderingen etc. en ze toegang kunnen verschaffen tot het park. De multifunctionele en flexibele theaterruimte die we realiseren is uitermate geschikt hiervoor.  Bovendien gaat het park ze een podium bieden voor het uitdragen van hun visie m.b.t. het thema circulaire economie. 

Meer informatie? Vul het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Verbinding met (Semi) Overheden: 

De verschillende (semi)overheden zoals de Rijksoverheid/Ministeries, Provincies en Gemeenten krijgen een podium binnen het concept Omédon. Alle overheidsinstanties zijn immers betrokken bij circulaire economie en duurzaamheid en geven hier op hun eigen wijze invulling aan. Omédon biedt deze overheidsinstanties de mogelijkheid om fysiek en organisatorisch  aan te sluiten. Hiermee geven zij hun beleid- en uitvoeringsmaatregelen handen en voeten, dichtbij én samen met andere overheden, het bedrijfsleven, het  onderwijs, overige instellingen en de burgers. In het verlengde hiervan kunnen ook instanties als Circulair Nederland, MVO Nederland, Cirkelstad Nederland, Milieu Centraal etc. instappen.

Meer weten? Vul het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. 

Verbinding met Onderwijs

Themapark Omédon Timeport, met zijn karakteristieke bezoekers, de levendige verhalen en spannende avonturen die je er beleeft nodigen iedereen uit om op zijn eigen manier verleden, heden en toekomst te ervaren en te beleven. Zo wordt het themapark prima geschikt voor bijvoorbeeld een schoolreisje. In samenwerking met het onderwijs en bedrijfsleven kunnen educatieve projecten uitgewerkt worden die aansluiten bij de thema's van het nieuwe park, jaarprogramma's van scholen en bedrijven. 

Inmiddels zijn er contacten gelegd met de Universiteit van Tilburg (Saskia Lavrijssen, hoogleraar en ambassadeur van WasteWorld) en TU Eindhoven) Steef Blok. Ook studenten van Helicon, HAS, Fontys en BUAS (Breda University of Applied Sciences) betrekken we bij het verder uitwerken van het concept. Daarnaast hebben we stagiaires die meedenken en meewerken aan het concept. 

 

Meer weten? Vul het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Paul Verbakel

WasteWorld Ambassadeur

Senzer wil als sociaal werkbedrijf een ideale balans creëren tussen People, Planet & Profit. Circulair ondernemen en Inclusieve technologie  zijn thema’s en ontwikkelingen waar wij vol op inzetten. Als afgestudeerd milieubioloog én ook als directeur Werk & Participatie is het WasteWorld ambassadeurschap mij daarom op het lijf geschreven.

 

www.senzer.nl

Jev Everhard

WasteWorld ambassadeur

Jev heeft gewerkt aan de circulaire economie vanuit de Rijksoverheid en is aangesloten bij vele netwerken op dat vakgebied. In de ambitie WasteWorld komen alle aspecten samen in een krachtig geheel. Circulaire economie voor business & pleasure!

www.linkedin.com/in/jeveverhard/

Rosl Veltmeijer

WasteWorld ambassadrice

Een Nederlander produceert gem. 500 kg afval per jaar. Dat kan anders. Bijv. door producten zo te ontwikkelen dat ze demontabel zijn, door minder te consumeren en door te investeren in technologie om van afval nieuwe, nuttige producten te maken. Dit alles is precies waar WasteWorld voor staat.

www.linkedin.com/in/rosl-veltmeijer-smits-1840298

Bart Franken

WasteWorld ambassadeur

Als voormalig bankier wil ik met mijn expertise op financieel gebied en met behulp van mijn netwerk iets toevoegen aan het mooie initiatief WasteWorld. Dagelijks worden we eraan herinnerd dat het hoog tijd is om ons bewust te worden van duurzaamheid en de circulaire economie. WasteWorld draagt op een educatieve en innovatieve manier hieraan bij.

https://www.linkedin.com/in/bart-franken-b001a2b/

Steef Blok

WasteWorld ambassadeur

Grondstoffen hoeven niet op te raken. Ze zitten namelijk ook in alles wat we 'gebruiken' en/bouwen. Staal, stenen en glas bijvoorbeeld zitten in gebouwen waarin we wonen en werken. Sloop betekent niet 'weggooien en verbranden', maar opnieuw gebruiken. Laten we technologie ontwikkelen waarmee we dit voor elkaar krijgen. De TU/e doet mee! Samen met wetenschappers en studenten van allerlei nationaliteiten bedenken we innovaties en gebruiken WASTEWORLD als dynamisch Lab om projecten uit te testen.

https://www.linkedin.com/in/steef-blok-a4156a22/
Curriculum Vitae

Frans Kapteijns

WasteWorld ambassadeur

Als ambassadeur van de ZAPpers (ZwerfAfvalPakkers) ontdekte ik dat deze vrijwilligers enorm hun best doen. Door hun werk kwam ik er achter dat zwerfafval eigenlijk geen afval is, maar een grondstof. Vandaar de logische stap me als ambassadeur aan te sluiten bij het mooie project WasteWorld. De bezoekers aan dit themapark worden zich nog bewuster dat ze zorgvuldiger met Moeder Aarde om moeten gaan.

www.boswachterfrans.com

Irene Lemmens

WasteWorld ambassadrice

De duurzame blik op de wereld deel ik graag met WasteWorld. Het begint met het aanpassen van ons consumptiegedrag. Consumeer alleen wat echt nodig is. Vermijd zo veel mogelijk onnodig verpakkingsmateriaal. Wees creatief en geef uitgerangeerde spullen een nieuwe context. Iemand heeft hiervoor gewerkt en er zijn grondstoffen voor gebruikt.

studiomannimo.nl

Elian Stienen

WasteWorld ambassadrice

Een meer circulaire economie is iets waar ik me met veel passie hard voor maak. Ik geloof erin dat WasteWorld hieraan op een unieke manier een bijdrage kan leveren. Ik zie volop kansen bedrijven, kennisinstellingen en studenten te betrekken om op een fun-manier het bewustzijn bij het grote publiek te vergroten en tot nieuwe initiatieven te komen die de beweging gaan versnellen.

www.linkedin.com/in/elian-stienen

Rogier Coppejans

WasteWorld Ambassadeur

Vanuit mijn werk ben ik continu bezig met circulaire economie en duurzaamheid. WasteWorld past perfect in dit plaatje.
Het koppelen van fabrikanten en leveranciers aan WasteWorld is een van doelstellingen. Daarnaast wil ik de jongere generatie bewustwording meegeven dat we onze aarde maar te leen hebben van de volgende generatie. 

css-schoonmaak.nl

Tonny van Hees

WasteWorld ambassadeur

Ik ben iemand die hands-on is, écht contact maakt met mensen en enthousiast is om het verhaal achter WasteWorld te delen. Dat is precies wat ik als Inspiraat doe: investeren in inspireren door mijn tijd en kennis beschikbaar te stellen. Daarnaast leg ik actief verbindingen in mijn netwerk.

https://www.linkedin.com/in/tonnyvanhees/

Anne-Marie Rakhorst

WasteWorld ambassadrice

Spelen is zuurstof voor creativiteit. WasteWorld wil graag een vonkje van duurzaamheid over laten springen naar jong en oud. Laten zien dat afval voedsel is en energie er is om opgewekt te worden. WasteWorld biedt attracties waar iedereen direct mee aan de slag kan. Gewoon doen! Daar ben ik graag ambassadeur van.

www.duurzaamheid.nl

Joep Vrijdag

WasteWorld ambassadeur

Graag wil ik een bijdrage leveren aan een duurzame wereld. We zullen zuiniger op onze grondstoffen moeten zijn en nadenken over hoe we ze kunnen hergebruiken is van groot belang. Alles begint daarbij met bewustwording. WasteWorld levert daar een belangrijke bijdrage aan

www.dehairvrijdag.nl

Saskia Lavrijssen

WasteWorld ambassadrice

Als ambassadeur leg ik de verbinding tussen wetenschap en maatschappij door mee te denken over de vraag hoe de laatste wetenschappelijke inzichten over duurzaamheid en circulaire economie kunnen worden toegepast of gebruikt in de maatschappij. Door de jonge generatie dit te laten ontdekken wordt bij hen het bewustzijn versterkt over het belang ervan voor de toekomst van onze aardbol.

www.linkedin.com/in/saskia-lavrijssen-4216856/

ONZE PARTNERS