WasteWorld
NIEUWS
EEN KNALGOED 2019 TOEGEWENST
2019-01-07
Maak je ambities waar, doe waar je goed in bent en plezier in hebt. Wij doen dat ook en gaan flinke stappen maken richting de realisatie van WasteWorld.
 
Onze stappen
  • Wij werken hard aan een teaser die eind maart 2019 verschijnt. Daarin o.a. meer uitgewerkte sfeerbeelden van attracties, een exploitatie- en een investeringsmodel en een kansrijke organisatiestructuur.
  • We blijven gesprekken voeren met diverse locatie-eigenaren. De uitkomsten vergelijken we met elkaar zodat we eind juni een geschikte locatie hebben voor WasteWorld en haar participanten.
  • We willen een helder beeld krijgen van de organisatiestructuur van het themapark. 
  • Het businessplan wordt geschreven.
  • De financiering komt rond.
  • Exploitant(en) en participanten worden bekend.


Doel van de teaser

  1. Semi-Overheden, Onderwijsinstellingen en Ondernemers enthousiast krijgen om te participeren in de realisatie en exploitatie van het themapark WasteWorld. 
  2. Grondeigenaren en gemeentes aanmoedigen om te komen met een geschikte locatie voor WasteWorld. 
  3. Investeerders en financiële instanties vinden die zich committeren aan het concept. 
  4. Geschikte exploitant(en) vinden.

 

Welke goede voornemens heb jij voor dit jaar? Heb je daar ook WasteWorld in meegenomen? Laat ons weten waar we samen in op kunnen trekken. We gaan er graag met je over in gesprek. Mail naar administratie@wasteworld.nl.

Saskia Lavrijssen

WasteWorld ambassadrice

Als ambassadeur leg ik de verbinding tussen wetenschap en maatschappij door mee te denken over de vraag hoe de laatste wetenschappelijke inzichten over duurzaamheid en circulaire economie kunnen worden toegepast of gebruikt in de maatschappij. Door de jonge generatie dit te laten ontdekken wordt bij hen het bewustzijn versterkt over het belang ervan voor de toekomst van onze aardbol.

www.linkedin.com/in/saskia-lavrijssen-4216856/

Rogier Coppejans

WasteWorld Ambassadeur

Vanuit mijn werk ben ik continu bezig met circulaire economie en duurzaamheid. WasteWorld past perfect in dit plaatje.
Het koppelen van fabrikanten en leveranciers aan WasteWorld is een van doelstellingen. Daarnaast wil ik de jongere generatie bewustwording meegeven dat we onze aarde maar te leen hebben van de volgende generatie. 

css-schoonmaak.nl

Anne-Marie Rakhorst

WasteWorld ambassadrice

Spelen is zuurstof voor creativiteit. WasteWorld wil graag een vonkje van duurzaamheid over laten springen naar jong en oud. Laten zien dat afval voedsel is en energie er is om opgewekt te worden. WasteWorld biedt attracties waar iedereen direct mee aan de slag kan. Gewoon doen! Daar ben ik graag ambassadeur van.

www.duurzaamheid.nl

Frans Kapteijns

WasteWorld ambassadeur

Als ambassadeur van de ZAPpers (ZwerfAfvalPakkers) ontdekte ik dat deze vrijwilligers enorm hun best doen. Door hun werk kwam ik er achter dat zwerfafval eigenlijk geen afval is, maar een grondstof. Vandaar de logische stap me als ambassadeur aan te sluiten bij het mooie project WasteWorld. De bezoekers aan dit themapark worden zich nog bewuster dat ze zorgvuldiger met Moeder Aarde om moeten gaan.

www.boswachterfrans.com

Jev Everhard

WasteWorld ambassadeur

Jev heeft gewerkt aan de circulaire economie vanuit de Rijksoverheid en is aangesloten bij vele netwerken op dat vakgebied. In de ambitie WasteWorld komen alle aspecten samen in een krachtig geheel. Circulaire economie voor business & pleasure!

www.linkedin.com/in/jeveverhard/

Joep Vrijdag

WasteWorld ambassadeur

Graag wil ik een bijdrage leveren aan een duurzame wereld. We zullen zuiniger op onze grondstoffen moeten zijn en nadenken over hoe we ze kunnen hergebruiken is van groot belang. Alles begint daarbij met bewustwording. WasteWorld levert daar een belangrijke bijdrage aan

www.dehairvrijdag.nl

Irene Lemmens

WasteWorld ambassadrice

De duurzame blik op de wereld deel ik graag met WasteWorld. Het begint met het aanpassen van ons consumptiegedrag. Consumeer alleen wat echt nodig is. Vermijd zo veel mogelijk onnodig verpakkingsmateriaal. Wees creatief en geef uitgerangeerde spullen een nieuwe context. Iemand heeft hiervoor gewerkt en er zijn grondstoffen voor gebruikt.

studiomannimo.nl

ONZE PARTNERS