WasteWorld
LAATSTE NIEUWS & AGENDA
OMEDON TIMEPORT - TOGETHER OPTIMISTIC
Omédon Timeport is een avontuurlijke reis door verleden, heden en toekomst.
STAGIAIRE RAQUELLE MONSEURS STELT ZICH VOOR
Hi, ik ben Raquelle Monseurs en ik zit in mijn 3e jaar van de opleiding bouwkunde op...
STAGIAIRE LISA VERTELT
Als student ‘Illustrated & Animated Storytelling’ specialiseert Lisa Besselink zich...
PAUL VERBAKEL VERWELKOMD ALS NIEUWE AMBASSADEUR
"Hierom ben ik enthousiast ambassadeur van WasteWorld", licht Paul Verbakel toe.
STEEF BLOK NIEUWE AMBASSADEUR
'Waarom ik ambassadeur van WasteWorld ben?'
WASTEWORLD GEPRESENTEERD TIJDENS DUTCH DESIGN WEEK
Onze ambassadeur Tonny van Hees presenteerde tijdens de Dutch Design Week enthousiast het themapark...
WELKOM BIJ STICHTING OMEDON

Van WasteWorld via Timeport Farsight naar Omédon Timeport
Sinds begin 2016 zijn wij, enkele fanatieke experts uit de Leisurebranche, bezig met conceptontwikkeling van een bijzonder themapark. Dit naar aanleiding van een uitvraag van de Provincie Noord-Brabant om een Leisureconcept te bedenken voor het voormalige MOB-complex aan de IJpelareweg in Tilburg Noord. De stichting heeft toen het concept bedacht voor een infotainment themapark WasteWorld, waarbij afval een centraal thema vormde.
Nieuwe inzichten vroegen om een andere insteek van het park. Met enthousiasme is de stichting de uitdaging aangegaan om het concept door te ontwikkelen. Een tussenstap werd Timeport Farsight en nu is het concept uitgegroeid tot Omédon, met als drieluik Omédon Timeport, Omédon Community en Omédon Expeditie
Lees meer in onze teaser.

FUN
EDUCATIE
INNOVATIE
THE STORY

Met de dag wordt Claire zenuwachtiger. Sinds een paar dagen is oom Onno van de aardbodem verdwenen en daar maakt ze zich erg ongerust over. Vorige week hadden ze nog samen in het bos gewandeld en nu is hij zonder iets te zeggen verdwenen. Dat is niets voor hem.
 
Als Claire 4 dagen later in de krant een artikel leest over de vermissing van een onderzoeksteam en op de foto haar oom ziet, besluit ze over te gaan tot actie. Een gedachte schiet naar binnen: ‘Zou ze in het stuk afgeschermde bos waar oom over verteld heeft een aanwijzing vinden?’
 
Na lang zoeken ontdekt ze een hekwerk bedekt met takken en bladeren en omgeven door beveiligingscamera’s. Hoewel oom ooit heeft gezegd dat het een gevaarlijke plek is, is het  vinden van oom nu haar prioriteit. Lenig klautert ze over het hoge hekwerk zonder na te denken of daarbij haar tuinbroek kan scheuren. Overeind gekomen ziet ze een waanzinnige poort, vol vreemde symbolen. OMEDON staat er met grote letters. Het lijkt wel een toegang tot een laboratorium! Onderzoekend kijkt ze om zich heen. Haar ogen schieten wijd open als ze bij de poort een voorwerp

in het zand verscholen ziet.‘Dit is het kristal van oom Onno!’ roept ze uit. ‘Ik herken hem van zijn verhalen over zijn avonturen. Als avonturier had hij nog één grote wens: reizen naar andere tijden.’

Claire ontdekt dat een symbool op de poort overeenkomt met de kleur van het kristal. Als ze met haar hand over dat symbool strijkt, begint de grond onder haar te trillen evenals de kristal. Ze wordt overvallen door een draaierig en trillerig gevoel. Het kristal houdt ze stevig vast in haar kleine knuisten. Een sterke luchtstroom trekt haar door de poort. Licht en geluid schieten langs haar heen. Haar ogen knijpt ze dicht, zo fel is het licht.

Dan komt ze tot stilstand. Voorzichtig opent ze haar ogen en kijkt om zich heen: ‘Wow, waar ben ik nu beland?’ vraagt Claire verbaasd. Dan hoort ze in de verte een bekende stem. 'Oom Onno!' Oh, wat is oom Onno blij om Claire te zien. ‘We hebben een tijdreis gemaakt naar deze bijzondere plek, maar ik was het kristal verloren. Nu jij er bent kunnen we eindelijk voor iedereen de poort openen om naar Omédon Timeport te komen.’

Bart Franken

WasteWorld ambassadeur

Als voormalig bankier wil ik met mijn expertise op financieel gebied en met behulp van mijn netwerk iets toevoegen aan het mooie initiatief WasteWorld. Dagelijks worden we eraan herinnerd dat het hoog tijd is om ons bewust te worden van duurzaamheid en de circulaire economie. WasteWorld draagt op een educatieve en innovatieve manier hieraan bij.

https://www.linkedin.com/in/bart-franken-b001a2b/

Saskia Lavrijssen

WasteWorld ambassadrice

Als ambassadeur leg ik de verbinding tussen wetenschap en maatschappij door mee te denken over de vraag hoe de laatste wetenschappelijke inzichten over duurzaamheid en circulaire economie kunnen worden toegepast of gebruikt in de maatschappij. Door de jonge generatie dit te laten ontdekken wordt bij hen het bewustzijn versterkt over het belang ervan voor de toekomst van onze aardbol.

www.linkedin.com/in/saskia-lavrijssen-4216856/

Joep Vrijdag

WasteWorld ambassadeur

Graag wil ik een bijdrage leveren aan een duurzame wereld. We zullen zuiniger op onze grondstoffen moeten zijn en nadenken over hoe we ze kunnen hergebruiken is van groot belang. Alles begint daarbij met bewustwording. WasteWorld levert daar een belangrijke bijdrage aan

www.dehairvrijdag.nl

Rosl Veltmeijer

WasteWorld ambassadrice

Een Nederlander produceert gem. 500 kg afval per jaar. Dat kan anders. Bijv. door producten zo te ontwikkelen dat ze demontabel zijn, door minder te consumeren en door te investeren in technologie om van afval nieuwe, nuttige producten te maken. Dit alles is precies waar WasteWorld voor staat.

www.linkedin.com/in/rosl-veltmeijer-smits-1840298

Tonny van Hees

WasteWorld ambassadeur

Ik ben iemand die hands-on is, écht contact maakt met mensen en enthousiast is om het verhaal achter WasteWorld te delen. Dat is precies wat ik als Inspiraat doe: investeren in inspireren door mijn tijd en kennis beschikbaar te stellen. Daarnaast leg ik actief verbindingen in mijn netwerk.

https://www.linkedin.com/in/tonnyvanhees/

Elian Stienen

WasteWorld ambassadrice

Een meer circulaire economie is iets waar ik me met veel passie hard voor maak. Ik geloof erin dat WasteWorld hieraan op een unieke manier een bijdrage kan leveren. Ik zie volop kansen bedrijven, kennisinstellingen en studenten te betrekken om op een fun-manier het bewustzijn bij het grote publiek te vergroten en tot nieuwe initiatieven te komen die de beweging gaan versnellen.

www.linkedin.com/in/elian-stienen

Paul Verbakel

WasteWorld Ambassadeur

Senzer wil als sociaal werkbedrijf een ideale balans creëren tussen People, Planet & Profit. Circulair ondernemen en Inclusieve technologie  zijn thema’s en ontwikkelingen waar wij vol op inzetten. Als afgestudeerd milieubioloog én ook als directeur Werk & Participatie is het WasteWorld ambassadeurschap mij daarom op het lijf geschreven.

 

www.senzer.nl

Steef Blok

WasteWorld ambassadeur

Grondstoffen hoeven niet op te raken. Ze zitten namelijk ook in alles wat we 'gebruiken' en/bouwen. Staal, stenen en glas bijvoorbeeld zitten in gebouwen waarin we wonen en werken. Sloop betekent niet 'weggooien en verbranden', maar opnieuw gebruiken. Laten we technologie ontwikkelen waarmee we dit voor elkaar krijgen. De TU/e doet mee! Samen met wetenschappers en studenten van allerlei nationaliteiten bedenken we innovaties en gebruiken WASTEWORLD als dynamisch Lab om projecten uit te testen.

https://www.linkedin.com/in/steef-blok-a4156a22/
Curriculum Vitae

Frans Kapteijns

WasteWorld ambassadeur

Als ambassadeur van de ZAPpers (ZwerfAfvalPakkers) ontdekte ik dat deze vrijwilligers enorm hun best doen. Door hun werk kwam ik er achter dat zwerfafval eigenlijk geen afval is, maar een grondstof. Vandaar de logische stap me als ambassadeur aan te sluiten bij het mooie project WasteWorld. De bezoekers aan dit themapark worden zich nog bewuster dat ze zorgvuldiger met Moeder Aarde om moeten gaan.

www.boswachterfrans.com

Rogier Coppejans

WasteWorld Ambassadeur

Vanuit mijn werk ben ik continu bezig met circulaire economie en duurzaamheid. WasteWorld past perfect in dit plaatje.
Het koppelen van fabrikanten en leveranciers aan WasteWorld is een van doelstellingen. Daarnaast wil ik de jongere generatie bewustwording meegeven dat we onze aarde maar te leen hebben van de volgende generatie. 

css-schoonmaak.nl

Jev Everhard

WasteWorld ambassadeur

Jev heeft gewerkt aan de circulaire economie vanuit de Rijksoverheid en is aangesloten bij vele netwerken op dat vakgebied. In de ambitie WasteWorld komen alle aspecten samen in een krachtig geheel. Circulaire economie voor business & pleasure!

www.linkedin.com/in/jeveverhard/

Anne-Marie Rakhorst

WasteWorld ambassadrice

Spelen is zuurstof voor creativiteit. WasteWorld wil graag een vonkje van duurzaamheid over laten springen naar jong en oud. Laten zien dat afval voedsel is en energie er is om opgewekt te worden. WasteWorld biedt attracties waar iedereen direct mee aan de slag kan. Gewoon doen! Daar ben ik graag ambassadeur van.

www.duurzaamheid.nl

Irene Lemmens

WasteWorld ambassadrice

De duurzame blik op de wereld deel ik graag met WasteWorld. Het begint met het aanpassen van ons consumptiegedrag. Consumeer alleen wat echt nodig is. Vermijd zo veel mogelijk onnodig verpakkingsmateriaal. Wees creatief en geef uitgerangeerde spullen een nieuwe context. Iemand heeft hiervoor gewerkt en er zijn grondstoffen voor gebruikt.

studiomannimo.nl

ONZE PARTNERS